En omfattende guide til affaldshåndtering

11 November 2022 Anders Hansen

editorial

Affaldshåndtering er en svær disciplin. Ikke desto mindre er det vigtigt, at man udfører korrekt affaldshåndtering, hvis man vil undgå problemer med myndighederne og samfundet som helhed. I denne guide får du svar på alle dine spørgsmål om affaldshåndtering! Vi gennemgår alt lige fra forskellige slags affald til affaldssortering og genbrug.

Læs videre for at komme i gang med affaldshåndtering!

 

Hvad er affald?

Affald kan defineres som alt det, der ikke længere er nødvendigt eller ønsket. Affald kan komme i mange forskellige former, f.eks. madaffald, papiraffald, plastaffald osv. Det er vigtigt at håndtere dit affald korrekt, så det ikke ender på lossepladser eller forurener miljøet.

Der er mange forskellige måder at håndtere dit affald på. En populær metode er genanvendelse. Genbrug indebærer, at man sorterer sit affald i forskellige kategorier, så det kan genbruges eller genbehandles. F.eks. kan papir genbruges til nye papirprodukter, mens plastik kan genbruges til nye plastikprodukter. En anden metode til affaldshåndtering er forbrænding.

affaldshåndtering

Hvad er de forskellige typer affald?

Der findes fire hovedtyper af affald: biologisk nedbrydeligt affald, ikke-bionedbrydeligt affald, farligt affald og radioaktivt affald. Bionedbrydeligt affald er enhver form for affald, der kan nedbrydes af bakterier eller andre organismer. Ikke-bionedbrydeligt affald er enhver form for affald, der ikke kan nedbrydes af bakterier eller andre organismer. Farligt affald er enhver form for affald, der er giftigt, brandfarligt eller eksplosivt. Radioaktivt affald er enhver form for affald, der udsender stråling.

 

Hvad er den bedste måde at sortere affald på?

Den bedste måde at sortere dit affald på er at bruge en vejledning i affaldssortering. En affaldssorteringsguide er et værktøj, der kan hjælpe dig med at sortere dit affald i forskellige kategorier. Der findes mange forskellige typer affaldssorteringsvejledninger, så du skal sørge for at finde en, der passer til dine behov.

Mangler du hjælp til affaldshåndtering, så skal du tilkalde: https://www.fortum.dk/services/korrekt-affaldshaandtering.

More articles